vojvodinalek

Intracare

U martu 2012. godine firma Vojvodinalek je sklopila poslovnu saradnju sa kompanijom Intracare iz Holandije.

Znanje i iskustvo su ključne reči kada je u pitanju holandska firma Intracare. Opremljena sa obe, kompanija razvija sve vrste praktičnih i inovativnih rešenja u sektoru veterine i poljoprivrede. Intracare na taj način doprinosi poboljšanju i povećanju performansi u zdravstvenoj zaštiti životinja i poljoprivrednoj zajednici uopšte.

Privrženost poslu znači da Intracare ulaže mnogo pažnje i praktičnog znanja u svoje proizvode.

Iz bogate palete proizvoda firme Intracare izdvajamo:

Intra chickpaper

Intra chickpaper je higijenski papir koji se koristi kod jednodnevnih pilića. Nalazimo ga u dve veličine i to:

Intra chickpaper-Strong

Intra chickpaper-Regular

Način upotrebe


Intra Hoof-fit

Kada kažemo Intra Hoof-fit, mislimo na paletu od tri proizvoda za negu kopita i kože životinja! Širom sveta, dokazano je, a i pokazala su se kao izuzetno efikasna u lečenju, sprečavanju oboljenja, kao i nezi kopita životinja, sve tri vrste preparata u vidu spreja, teènosti i gela, bez dodataka antibiotika.

Repiderma

Intra hoof fit gel

Intra hoof fit liquid

INTRA - CLEAN PROGRAM

Sa izuzetnim zadovoljstvom, predstavljamo vam još dva nova, vrhunska proizvoda, kao deo Intracare programa dezinfekcije "INTRA - CLEAN"!

Oni, uz već dobro poznat INTRA HYDROCARE, čini idealan trio za dezinfekciju na mnogim farmama u Evropi, naročito Holandiji, a koriste se kako u objektima javnog zdravlja, sektora za proizvodnju hrane, tako i u prostorijama za smeštaj, uzgoj i transport životinja, pribora i svega potrebnog:

Intra Hydrocare

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju vode za piće kod životinja, površina, materijala i opreme koja dolazi/ne dolazi u kontakt sa hranom i površinama u veterini.

Jedno od retkih dezinfekcionih sredstava registrovanih na našem tržištu, sa oznakom PT5, koje se može koristiti za dezinfekciju vode za piće!

Intra Hydrocare

Intra Multi-Des GA

Intra Power Foam

Naši partneri